Tỉ giá: 3,520 Hotline: 024.66803049

Tra cước vận chuyển ước tính

Loại dịch vụ Phí vận chuyển Thời gian nhận hàng dự kiến
Vận chuyển đường bộ 3-5 ngày
Vận chuyển đường sắt 4-7 ngày
Vận chuyển đường không 3 ngày
Vận chuyển đường thủy 15 ngày