Tỉ giá: 3,520 Hotline: 024.66803049

Chính sách bảo hành

1. Trong trường hợp mất hàng, nếu bạn không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của HTKK chúng tôi chỉ bồi thường cho Quý khách gấp 3 lần số tiền vận chuyển.
 

2. Trong trường hợp mất hàng trong quá trình vận chuyển, nếu bạn sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của HTKK (=5% giá trị hàng hóa bạn kê khai) HTKK sẽ bồi thường 50% giá trị kiện hàng bạn đã kê khai.
 

3. Chính sách bảo hành đối với từng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ sẽ do Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối quy định. HTKK sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối để giải quyết bảo hành.

HTKK.