Hotline 24/7: 0846565815
Ngày : 2022-08-03 09:36:46

TẬP ĐOÀN HTKK LOGISTICS  

Website: https://htkk360.com/

Nhật Bản

VP Tokyo                                                                                               VP Ōsaka

Mỹ

VP Washington                                                                                      VP Texas

VP Los Angeles - California

Trung Quốc

VP Quảng Châu                                                                                     VP Đông Hưng

VP Bằng Tường

Hàn Quốc

VP  Busan                                                                                              VP Seoul

Xem Thêm
Ngày : 2022-08-03 09:31:28

TẬP ĐOÀN HTKK LOGISTICS  

Website: https://htkk360.com/

Kho hàng tại Nam Sơn                                                                          Kho hàng tại Hồ Chí Minh

Kho Hàng tại Hải Phòng

Xem Thêm
Ngày : 2022-07-22 17:22:11

TẬP ĐOÀN HTKK LOGISTICS  

Website: https://htkk360.com/

VP: HÀ NỘI: Hotline : (+84) 24.66802649                       VP : HỒ CHÍ MINH : Mobile: (+84) 846565815    

Email:logisticshttk1@gmail.com                                  Email: logisticshtkk2@gmail.com 

 

Xem Thêm